Porcelán je keramická hmota, která vzniká vypálením keramického těsta tvořeného směsí kaolinu, ostřiva a taviva. Porcelán se užívá k vyrobě nejen keramického nádobí, ale také například k výrobě elektrických izolátorů, dlaždic, ozdobných předmětů či k dentální keramice.